Luennot, tyhyvalmennukset, koulutukset

SUUNTA-palvelut tarjoaa laadukkaita räätälöityjä asiantuntijaluentoja inspiroivalla otteella mm. aiheista motivaatio, kohtaaminen, ohjaus, elämänvalinnat, työhyvinvointi ja yrittäjyys.


Opettajakuntien, työryhmien ja tiimien tyhy-luennot, tyhy- ja vesopäivät ja pidemmätkin tyhyvalmennusprosessit vankalla ammattitaidolla ja sydämellä toteutettuna.


Työhyvinvointivalmennukset pienryhmämuotoisina joko etä- tai lähimuodossa. Esitä tarjouspyyntö koulutuksesta / valmennuksesta tai luentotoiveesta tilaisuuteesi tällä yhteydenottolomakkeella.


Toimin myös tehokkaana ja tilaajan toiveet huomioivana fasilitaattorina erilaisissa tilaisuuksissa. Olen se, joka järjestää, organisoi, saa asioita tapahtumaan ja ihmisiä liikkeelle. Kysy lisää!

Referenssejä:

"SUUNTA-palveluiden tyhy-valmennus oli asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä. Koimme, että valmennus antoi meille eväitä omaan ammatilliseen kasvuun. Tyhyistunnot olivat kiireettömiä, mutta silti ohjattuja ja selkeästi eteneviä. Tyhyiltapäivät toivat virkistystä kiireiseen arkeen. Valmentaja oli asiantunteva ja työyhteisömme/työmme tunteva, mikä antoi valmennukselle hyvän pohjan." Pirtin koulu, Kuopio, lukuvuosi 2022-2023

"SUUNTA-palveluiden tyhy-valmennus oli työyhteisöllemme hyödyllistä ja siinä pääsi rauhassa tutustumaan työkavereihin ja jakamaan ajatuksia. Kiireen tuntu istunnoissa oli poissa ja kaikki paikallaolijat keskittyivät siihen hetkeen. Koimme, että valmennuksen tärkeintä antia olivat yhteiset keskustelut. Prosessi oli kokonaisuutena mieltä avaava ja valmennuksen myötä tajusi omia motiiveja työhön, mutta myös avaavia ajatuksia mitä oikeasti omalta työltään haluaa. Valmentaja oli mukava ja hän osasi avata uusia näkökulmia ja sai avattua työyhteisön keskustelua." Vehmersalmen koulu, Kuopio, syksy 2022

"Suunta-palveluiden tyhy-valmennus oli antoisa, sekä osan mielestä liian lyhyt. Koimme, että tarvitsimme tuon ajan yhteiseen keskusteluun. Prosessi oli kokonaisuutena työyhteisöä lähentävä ja mukava. Työhyvinvointiin liittyvä koulutuskokonaisuus edisti työyhteisön hyvinvointia. Valmentaja kuunteli ja herätteli hyvin pohtimaan omaa työhyvinvointia, ja kohtasi kaikki aina henkilökohtaisesti ja kivasti." Kalevalan koulu, Kuopio, syksyllä 2021 toteutetut pienryhmävalmennukset opettajille ja ohjaajille

"Sain työkaluja sekä omaan jaksamiseen ja omien arvojen kirkastamiseen.
"Kouluttajamme pirteä, iloinen, tarkka ja syväluotaava keskustelutyyli toi piristystä arkeen."
"Piristi ja antoi ajattelemisen aihetta myös tulevaan. On hyvä pysähtyä palauttamaan mieleen, miksi tätä työtä tekee ja miten voi itseään motivoida ja auttaa jaksamaan töissä. On hyödyllistä ja avartavaa kuulla vertaisryhmän mielipiteitä ja huomata ettei ole yksin pähkäilyjensä kanssa. Jakamalla saa paljon!" 
Hatsalan koulu, opettajien pienryhmävalmennukset 2021 ja 2022

Tilaa SUUNTA-palvelut työyhteisöönne 

Ota yhteyttä ja tiedustele mahdollisuuksista saada SUUNTA-palveluiden koulutus tai valmennus työpaikallenne. Koulutusten kesto ja sisältö rakentuu aina tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan.